Pracovní povolení

Co je (a co není) pracovní povolení

K zaměstnání některých cizinců budete potřebovat pracovní povolení, známé také jako povolení k zaměstnání. Pozor, není to to samé co zaměstnanecká karta. Ta v sobě totiž pracovní povolení pro cizince v ČR už přímo obsahuje.

Kdo pracovní povolení potřebuje

Samostatné pracovní povolení tedy potřebují třetizemci (tj. jedná se o pracovní povolení pro cizince mimo EU, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a jejich rodinné příslušníky, kteří jsou držitelé pobytové karty rodinného příslušníka občana EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska), kteří nemají volný přístup na trh práce a zároveň je jejich povolení k pobytu neopravňuje k výkonu zaměstnání.

Může se jednat například o držitele dlouhodobých víz za účelem rodinným nebo ostatní, krátkodobých pracovních víz (tedy Schengenských víz), kteří do Česka přijeli na sezónní práci. Hodí se také těm, kteří jsou držitelé pobytu za účelem strpění.

Dále sem patří držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, držitelé víz za účelem strpění, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany, krátkodobí zaměstnanci do 3 měsíců, atd.

Co je k tomu potřeba

  • cestovní doklad (pas)
  • pracovní smlouva (nebo DPČ), popřípadě smlouva o smlouvě budoucí
  • doklad o odborné způsobilosti

Co nabízíme a jaký je postup

  • počáteční konzultace, kterou cestou se vydat
  • pomoc s žádostí o pracovní povolení
  • zajištění žádosti o prodloužení pracovního povolení

Pokud si nejste jistí, který typ povolení váš kandidát potřebuje, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Máte zájem o službu?

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Děkujeme! Budeme vás kontaktovat.
Něco se pokazilo, zkuste to znovu.